ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ดูกิจกรรมคณะทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
06-03-2561   ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
อ่านทั้งหมด
07-02-2561   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อหุ่นทำคลอดฯและหุ่นช่วยชีวิตสำหรับเด็กฯ
26-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับการช่วยชีวิตสำหรับเด็ก ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับช่วยชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลองตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2555

วิชาชีพการพยาบาล วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี บูรณาการ
วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ โครงการบูรณาการ แพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี
พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี   วันพ่อแห่งชาติ  
วันพยาบาลแห่งชาติ   ตักบาตรขึ้นปีใหม่  

 

ปีการศึกษา 2556

วิชาชีพการพยาบาล วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี บูรณาการ
วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ โครงการบูรณาการ แพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี
พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี   วันพ่อแห่งชาติ  
วันพยาบาลแห่งชาติ   ตักบาตรขึ้นปีใหม่  

 

ปีการศึกษา 2557

วิชาชีพการพยาบาล วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณี บูรณาการ
วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ โครงการบูรณาการ แพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี
พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี   วันพ่อแห่งชาติ  
วันพยาบาลแห่งชาติ   ตักบาตรขึ้นปีใหม่  
ลานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพสถานศึกษา   วันลอยกระทง