ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ดูกิจกรรมคณะทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
06-03-2561   ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
อ่านทั้งหมด
07-02-2561   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อหุ่นทำคลอดฯและหุ่นช่วยชีวิตสำหรับเด็กฯ
26-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับการช่วยชีวิตสำหรับเด็ก ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับช่วยชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลองตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แหล่งสืบค้นงานวิจัย

1.ThaiLIS เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

2.ฐานข้อมูลวิทยนิพนธ์ไทย

3.Chiang Mai University

4.สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

5.คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

6.สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

7.สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

8.Thai Journal Online

9.สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

10.ฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

11.วารสารงานวิจัยระดับชาติ

12.วารสารงานวิจัยระดับนานาชาติ

13.วารสารวิชาการที่ สกอ / สกว ยอมรับ

14.ฐานข้อมูลนานาชาติที่ สกอ / สมศ ยอมรับ